ПАРТНЕРСТВО ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ И РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ: ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ И ОДРЖАНО ИНСПИРАТИВНО ПРЕДАВАЊЕ ДИРЕКТОРКЕ СЕКРЕТАРИЈАТА БОЈАНЕ ТОШИЋ

 
Правни факултет у Нишу и Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) закључили су споразум о сарадњи како би унапредили знања студената у области израде планских докумената, анализе ефеката прописа, е-консултација и др. Потписници споразума били су Декан Правног факултета Универзитета у Нишу, проф. др Небојша Раичевић и директорка РСЈП-а Бојана Тошић.

 
oipot 001
 
 
Након тога директорка Секретаријата Бојана Тошић одржала је врло инспиративно предавање под називом „Надлежност и улога Републичког секретаријата за јавне политике“. Предавању су присуствовали студенти основних, мастер и докторских студија, представници нишких невладиних организација и заинтересовани професори нашег факултета који су пажљиво слушали излагање директорке о делокругу рада Секретаријата и његовој улози у креирању и спровођењу јавних политика у Србији.
 
 
oipot 002
 

Након предавања уследила је жива дискусија о различитим актуелним темама из делатности секретаријата и реформе јавне управе као што су портал Е-консултације, израда плана развоја Србије, ex ante и ex post анализа прописа и многе друге теме. 

 
oipot 003


Директорка Тошић детаљно је одговарала на сва постављена питања, подстичући конструктиван дијалог и размену идеја међу присутнима.
 

oipot 004
 

Овај догађај представља значајан корак ка јачању веза између академске заједнице и државних институција, и унапређењу стручности и образовања будућих правника у Србији, а самим тим бољег окружења свих њених грађана.
 

rsjp 005
 
 
rsjp 006