Међународна научна конференција: "Усклађивање права Србије са правом Европске уније"

У оквиру прославе 54 године постојања и рада Правног факултета Универзитета у Нишу, 16. и 17. маја 2014. године, одржана је Међународна научна конференција "Усклађивање права Србије са правом Европске уније". На Конференцији је са рефератима учествовао велики број домаћих и страних аутора.

Међународну научну конференцију је отворио проф. др Мирослав Лазић, декан Правног факултета у Нишу.  

Након уводног говора декана, започета је пленарна седница са уводним рефератима.

Рад је затим настављен излагањем реферата по сесијама.

I Сесија за Јавно право - уредник проф. др Ирена Пејић. 

II Сесија за Грађанско право - уредник проф. др Невена Петрушић. 

IIСесија за Кривично право - уредник проф. др Војислав Ђурђић

IVСесија за Трговинско право - уредник проф. др Александар Ћирић.

Подсесија за Правноекономске науке - уредник проф. др Милева Анђелковић.

VСесија за Међународно право - уредник проф. др Зоран Радивојевић.