ОКРУГЛИ СТО: "ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ЗАКОНА О НАСЛЕЂИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ"

У петак, 23. септембра 2016. године, на Правном факултету Универзитета у Нишу, одржан је Округли сто посвећен двадесетогодишњици примене Закона о наслеђивању Републике Србије.


Више од тридесет посленика правне мисли, теоретичара и правника-практичара у академској атмосфери дискутовало је о правном животу овог законског текста. Радом Округлог стола руководила је проф. др Наташа Стојановић, редовни професор Правног факултета у Нишу. 

На овом научном скупу учешће су, са рефератима, узели наставници и сарадници правних факултета из Ниша, Новог Сада, Крагујевца, Приштине, са привременим седиштем у Косовској Митровици и Источног Сарајева, као и адвокати и судијски приправници, докторанди Правног факултета у Нишу. У живој дискусији, након сваког изложеног реферата, учествовали су представници Јавнобележничке коморе Србије, судије и судијски помоћници Апелационог суда у Крагујевцу, Вишег суда у Нишу, Основног суда у Зајечару и Основног суда у Краљеву, који су указивали на проблеме са којима се судови сусрећу у пракси, приликом тумачења и примене законских норми које регулишу наследноправне односе. 

Конструктивна расправа и размена мишљења била је, према оцени свих учесника, вишеструко корисна и допринела је осветљавању бројних питања, спорних како у теорији, тако и у пракси.

Радови презентовани на Округлом столу биће публиковани до краја године у посебном Зборнику посвећеном овом научном скупу.