НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ ОДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРАВО И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА“


На Правном факултету у Нишу, од 23 - 24. априла 2021. године, одржана је међународна научна конференција под називом "ПРАВО И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА".

 


 

На Конференцији је учешће узело преко 70 домаћих и иностраних стручњака из различитих области права (Турска, Бугарска, Русија, Румунија, Пољска, Босна и Херцеговина, Хрватска, Северна Македонија, Црна Гора).

 


Међународна конференција је одржана у хибридном формату и уз пуно поштовање епидемиолошких мера, чиме су учесници допринели одговорном и савесном понашању у време пандемије COVID - 19.


Конференцију је отворио проф. др Горан Обрадовић, декан Факултета и уредник Конференције, након чега је рад настављен у пет паралелних сесија.


Учесници су у својим рефератима и радовима, који ће бити објављени након одржавања конференције, настојали да укажу на главне дилеме, изазове и отворена питања у правној теорији и пракси у условима свеприсутне дигитализације уз чињење конкретних препорука и предлога за њихово оптимално правно регулисање.