РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И ЗАШТИТА МЕЂУНАРОДНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, ИЗБЕГЛИЦА, ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА И ПРАВНО НЕВИДЉИВИХ ЛИЦА.


На Правном факултету Универзитета у Нишу у петак, 28. маја 2021. године, одржана је регионална конференција Правни положај и заштита међународно расељених лица, избеглица, тражилаца азила и правно невидљивих лица.


Конференција је завршница истоименог пројекта (Forced migrations project) који је Факултет, у оквиру Мреже СИЛС, остварио у сарадњи с партнерским правним факултетима у Скопљу, Зеници и Осијеку.

 


Након уводне речи декана факултета, проф. др Горана Обрадовића, и обраћања Комесара за избеглице и миграције Републике Србије, г. Владимира Цуцића, прешло се на рад по сесијама: Радно право и социјално осигурање (сесија I), Људска права и антидискриминационо право (сесија II, подтемe – грађанскопроцесно право и кривично право), Људска права и антидискриминационо право (сесија III, подтемe – међународно јавно право, право ЕУ и управно право) и Међународно приватно право (сесија IV).

 


На свакој од наведених сесија, панелисти су представили националне извештаје о правном положају принудно расељених особа у земљи из које долазе (Србија, Северна Македонија, Хрватска и Босна и Херцеговина), а затим дискутовали о саопштеном. Резултати рада на Конференцији и припремљени национални извештаји биће објављени у Водичу добре праксе и тиме учињени доступним заинтересованој научној и стручној јавности.

 


Захваљујемо се учесницима Конференције и спољним експертима J.H.A van Loon, the former Secretary General of the Hague Conference on Private International Law, проф. Fabienne Jault-Seseke, Faculté de droit et de science politique de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, (member of the Trans Europe Experts network) и проф. Sabine Corneloup, Université Paris II Panthéon-Assas (member of the Trans Europe Experts network), који су, учествујући у Сесији IV, анализовали националне извештаје припремљене за област међународног приватног права, и радујемо будућој, једнако плодотворној, сарадњи с правним факултетима окупљеним у Мрежу Силс.