НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ ОДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРАВО И ДРУШТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ“


На Правном факултету у Нишу, 21. априла 2023. године, одржана је међународна научна конференција под називом "ПРАВО И ДРУШТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ".

 

 
На Конференцији, која је одржана у хибридном формату, учешће узело преко 100 домаћих и иностраних стручњака из различитих области права (Пољска, Словачка, Бугарска, Румунија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Северна Македонија).

konf2022 001 

Међународну научну конференцију је пригодним поздравним говором отворио декан проф. др Небојша Раичевић. Затим се скупу обратио проф. др Јован Степановић, проректор за научни рад и издавачку делатност.


konf2022 002
 
Уследила је пленарна сесија, у којој су своје радове изложили проф. др Предраг Цветковић, са Правног факултета Универзитета у Нишу а рад проф. др Ивана Рушчева са Правног факултета Универзитета „Св. Климент Охридски” у Софији (Република Бугарска) је представио проф. др Ангел Ристов сa Правнog факултетa „Јустинијан Први”, Универзитета „Св. Кирил и Методиј” у Скопљу (Рeпубликa Северна Македонија).


konf2022 004
 
Рад је настављен у 7 паралелних сесија: Сесија за уставно и управно право, Сесија за грађанско право, Сесија за кривично право, Сесија за економију, финансијско и трговинско право, Сесија за радно и социјално право, Сесија за међународно право и Сесија за теорију и историју права.

 

konf2022 003
 
Учесници су у својим рефератима и радовима, који ће бити објављени након одржавања конференције, настојали да укажу на главне дилеме, изазове и отворена питања, у правној теорији и пракси, а која су везана за заштиту најзначајнијих друштвених вредности.

 

conf2023 001

 

 

DSC_7078.jpg DSC_7105.jpg DSC_7128.jpg DSC_7147.jpg DSC_7170.jpg DSC_7177.jpg DSC_7204.jpg DSC_7220.jpg DSC_7230.jpg DSC_7232.jpg DSC_7243.jpg DSC_7247.jpg DSC_7264.jpg DSC_7270.jpg DSC_7274.jpg DSC_7280.jpg DSC_7290.jpg DSC_7297.jpg DSC_7312.jpg DSC_7320.jpg DSC_7335.jpg DSC_7338.jpg DSC_7344.jpg DSC_7351.jpg