ОБАВЕШТЕЊА О УПИСУ И ОБНОВИ ГОДИНЕ И РЕГУЛИСАЊУ СТАТУСА

Регулисање статуса - Болоња, "продужена година"
Упис буџетских студената
Упис самофинансирајућих студената по старом наставном програму
Упис самофинансирајућих студената по систему уписа бодова
Упис самофинансирајућих студената по систему уписа предмета (уписани пре 2017.)
Обнова године (уписани пре 2017.)
Задржавање статуса студента (уписани 2008-2014.)
Регулисање статуса за апсолвенте
Регулисање статуса за студенте који су одслушали IV годину (уписани пре 2017.)
Регулисање статуса за студенте који су одслушали IV годину (уписани после 2017.)