ОБАВЕШТЕЊЕ О СТРУЧНОЈ ПРАКСИ - РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО


Уписивање података о прихваћеној пракси из предмета РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО биће извршено дана 15. октобра 2018. године у 15 сати у сали 2/1.

СПИСАК СТУДЕНАТА

ПОРОДИЧНО ПРАВО - УПИС СТРУЧНЕ ПРАКСЕ


Овера стручне праксе из предмета Породично право вршиће се у кабинету број 9, на трећем спрату, дана 19.10.2018. у 11:30. Студенти су дужни да све податке о обављеној стручној пракси претходно унесу у одговарајућа поља на странама 32 и 33 индекса.

Упис стручне праксе из КРИВИЧНОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА


Упис стручне праксе из КРИВИЧНОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА код проф. др Саше Кнежевића и доц. др Ивана Илића биће 16. октобра 2018. у 12 сати у сали 3/1.

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТРУЧНОЈ ПРАКСИ ИЗ КРИВИЧНОГ ПРАВА


Пракса из Кривичног права, након извршених корекција, призната је следећим студентима:

1. Цолић Бранислава (346/15),
2. Продановић Катарина (342/16) и
3. Ивић Анђелија (368/16).

Упис праксе је заказан за четвртак (11.10.2018. године) у 16,30 часова, у кабинету предметног наставника (кабинет бр. 1 у Анексу).

Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић