ОБАВЕШТЕЊЕ О КОЛЕКТИВНОМ ГОДИШЊЕМ ОДМОРУ

Због коришћења колективног годишњег одмора Правни факултет у Нишу неће радити у периоду од 20. 07. 2024. године до 18. 08. 2024. године (први радни дан је 19. 08. 2024. године).
У периоду од 15. 07. до 19. 07. 2024. године радно време Факултета је од 09 до 13 часова.