Mакропројекат "Стварање услова за развој модерног правног и друштвеног-економског система Србије као демократске државе"

Назив пројекта: Mакропројекат "Стварање услова за развој модерног правног и друштвеног-економског система Србије као демократске државе"  

На предлог Већа Института, Наставно научно веће Факултета, на својој седници одржаној 12/07/2001. године, једногласно је донело одлуку да се приступа изради макропројекта "Стварање услова за развој модерног правног и друштвеног-економског система Србије као демократске државе", који ће се реализовати у периоду од 01.10.2001 до 30.09.2006. године.

У раду на пројекту учествоваће сви наставници и сарадници Факултета. 

Реализатор истраживања: Правни факултет, Ниш