УПИС СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПИС У ВШЈ МЕДВЕЂИ - На основу Одлуке Министарства Просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије школске 2015/16 године неће се вршити упис студената у прву годину студија у ВШЈ у Медвеђи.