ОКРУГЛИ СТО - "Затвор насупрот алтернативним санкцијама, јачање свести о бољој друштвеној реинтеграцији бивших затвореника"

 

На Правном факултету Универзитета у Нишу, 7. децембар 2017. године, одржан је Округли сто на тему: "Затвор наспупрот алтернативним санкцијама, јачање свести о бољој друштвеној реинтеграцији бивших затвореника".

 

Округли сто организован је од стране сталног саветника на Твининг пројекту Каталина Бежана и Центра за правна и друштвена истраживања Факултета.

ЕУ Твининг пројекат под називом "Унапређење капацитета затворског система у Републици Србији" спроводе: Управа за извршење кривичних санкција Министарства правде Републике Србије, Немачка фондација за међународну правну сарадњу и Агенција за економску сарадњу и развој.

Посебан допринос данашњем скупу дали су: Каталин Бежан, стални саветник на Твининг пројекту; Штефан Тиер, Помоћник управника службе за алтернативне санкције и односе са јавношћу Министарства правде Немачке; и, Томаш Матуше, Помоћник управника службе за алтернативне санкције и односе са јавношћу Министарства правде Немачке.

 

Позив за Округли сто добило је 27 стручњака из Ниша: представници правосуђа, адвокатуре, социјалне службе, као и представници невладиног сектора, Канцеларије за ванзаводске санкције и мере; управник КПЗ Ниш, као и представник Центра за обуку и стручно оспособљавање из Ниша.

Организатори скупа посебну захвалност дугују поштованим гостима, представницима Твининг пројекта.

Оно што је чинило изузетност овог Округлог стола, о чему су се сагласили сви учесници, јесу дискусије, предлози, питања и закључци које су изнеле уважене колегинице и колеге, практичари, али и прегалници правне науке: председник Вишег суда у Нишу Зоран Крстић, председник Основног суда у Нишу Горан Спасић, судије Основног суда у Нишу Ивана Миловановић и Драгана Савић, виши тужилац Борица Митић, председница Адвокатске коморе у Нишу Бранкица Орловић, адвокати, судијски помоћници Вишег суда.

Посебно наглашавамо дискусије директора Центра за социјални рад у Нишу Зорана Јовића, повереника Канцеларије за ванзаводске санкције и мере Срећка Луковића, као управника КПЗ Ниш Дејана Панића.

Договорено је одржавање наредних сусрета, у истом и проширеном саставу и пласирање постигнутих закључака у јавност, како би се у свести људи мењала схватања о статусу лица осуђених на казну затвора, као и о домету и последицама примене законом предвиђених алтернативних санкција.