КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ У ПРОДУЖЕНОМ КОНКУРСНОМ РОКУ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

 

РЕШЕЊЕ О УПИСУ СТУДЕНАТА У У ПРОДУЖЕНОМ ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ У ПРОДУЖЕНОМ КОНКУРСНОМ РОКУ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ