MOOT COURT, ДЕБАТНИ И БЕСЕДНИЧКИ КЛУБ IUSTITIA УРУЧИО ЗАХВАЛНИЦУ ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ


Дана 24. децембра 2020. године, Moot Court, дебатни и беседнички клуб Iustitia уручио је Захвалницу Правном факултету у Нишу, за помоћ у реализацији организације Националног такмичења у симулацији кривичног поступка у оквиру пројекта "Јачање капацитета студената права у имплементацији Законика о кривичном поступку из 2011. године са посебним нагласком на унакрсном испитивању у адверзијалном кривичном поступку", одржаном на Правном факултету у Нишу, од 16. до 18. октобра 2020. године.