ПРОМОЦИЈА ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ У НИШКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ


У среду, 05.05.2021. године, у организацији и просторијама Нишког културног центра представљена је издавачка делатност Правног факулета у Нишу са посебним освртом на публикације које су објављене у околностима проузрокованим пандемијом COVID-19.Том приликом, доц. др Марко Димитријевић, продекан за научноистраживачки рад и материјално-финансијско пословање, указао је на главна обележја научноистраживачке и издавачке делатности Правног факултета током 2020/2021 године и на велике напоре које су наставници и сарадници уложили у овом периоду како би се одржао континуитет издавачке делатности публикација свих врста.


 

Посебан осврт дат је на часописe „Зборник радова Правног факултета у Нишу“ и „Правни хоризонти“, док су аутори публикација објављених у поменутом периоду, професори Правног факултета др Видоје Спасић, др Дарко Димовски и др Михајло Цветковић (такође, и у својству Управника Центра за публикације Правног факултета) заинтересованој јавности представили основне мотиве и указали на научни и општи друштвени значај предметне проблематике којом су се брижљиво бавили у својим публикацијама.

 


Главни и одговорни уредник часописа Facta Universitatis: Series Law and Politics, проф. др Дејан Вучетић је указао на мултидисциплинарни значај ове серијске публикације са дугом традицијом, доприносе свих ранијих уредника развоју часописа, као и на даље планове за подизање његовог научног ранга и категоризације коју фактички ужива у академској и стручној заједници.