ДОДЕЉЕНЕ ПОВЕЉЕ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА


Поводом обележавања педесет шест година успешног постојања и рада Универзитета у Нишу, на свечаној седници Савета и Сената, додељене су Повеље Универзитета најбољим дипломираним студентима ове високошколске институције за академску 2019/2020. годину.

 

 Најбољи дипломираноми студент Правног факултета у Нишу, за академску 2019/2020. годину је ЕМИЛИЈА СТОШИЋ.