ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ДОБИО ВАЖНО ПРИЗНАЊЕ

Декан Факултета, проф. др Горан Обрадовић је у периоду од 21.10. до 24.10.2021. године учествовао на 7. Међународној научној конференцији "РЕФОРМА ПРАВА: РЕАЛНОСТ ИЛИ НЕОСТВАРЕНА ЖЕЉА" у оквиру Охридске школе права.
 
 
 
Том приликом је декану уручено признање које је Правном факултету у Нишу доделио Институт IURIDICA PRIMA, организатор Охридске школе.
 
 
Признање је Правном факултету у Нишу додељено за посебне заслуге и допринос у развоју Охридске школе права, а које је уручио др Ангел Ристов, професор Правног факултета "Јустинијан Први" у Скопљу.