ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

На Правном факултету Универзитета у Нишу, на седници Савета Факултета одржаној 13. децембра 2021. године, извршен је избор новог руководства – декана и продекана Факултета, који ће ступити на дужност 09. маја 2022. године, за изборни период од 3 године.

За декана Правног факултета у Нишу изабран је др Небојша Раичевић, редовни професор, док су нови продекани др Душица Миладиновић-Стефановић, ванредни професор (продекан за научноистраживачки рад и материјално-финансијско пословање) и др Дејан Вучетић, ванредни професор (продекан за наставу).