ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА И ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У НИШУ


Дана, 21.01.2022. године, закључен је Уговор о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Нишу и Прекршајног суда у Нишу. 
Том приликом су декан Факултета проф. др Горан Обрадовић и председник Суда Мишел Марковић указали на практичну и вредносну компоненту Уговора о сарадњи који се налази у функцији подупирања синергије правне науке и праксе из области дисциплине прекршајног права што ће бити од великог значаја за обогаћивање практичног знања студентима права и вишег степена његове ефективности и ефикасности.

 Кроз имплементацију програма стручних пракси, одржавање семинара, заједничких конференција, гостујућих предавања и тематских радионица, Уговором је дефинисан значајан научноистраживачки оквир у циљу подизања свести о значају правничког образовања из проблематике прекршајног права код академске, стручне и шире друштвене јавности.