ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ЗАКЉУЧИО СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА УНИВЕРЗИТЕТОМ У ПАРМИ

Правни факултет Универзитета у Нишу је закључио Споразум о сарадњи са Универзитетом у Парми и Департманом за праве науке Универзитета у Парми (Република Италија).

Овим престижним актом о сарадњи успостављена је драгоцена конзистентна и реномирана међуинституционална образовна и научноистраживачка сарадња кроз програм мобилности студената на мастер студијама и мобилности наставника, као и oргaнизoвaњe зajeдничких мeђунaрoдних кoнфeрeнциja, сeминaрa, oбjaвљивaњe зajeдничких публикaциja, кao и други видови сарадње на промоцији правне науке и истраживањима у правним наукама.

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ - верзија на енглеском

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ - верзија на италијанском