КОНКУРСИ ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА И НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ ОБАВЉАЊА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ - Рок пријаве 04.03.2022.

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА У СВРХУ ДРЖАЊА НАСТАВЕ И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА (ПОХАЂАЊА ОБУКЕ)Рок пријаве 15.03.2022.