ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ И КОМПАНИЈЕ BETTER COLLECTIVE


Дана 21.01.2022. године, закључен је Уговор о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Нишу и компаније BETTER COLLECTIVE. 
Том приликом су декан Факултета проф. др Горан Обрадовић и директор Компаније Jacob Carred Foldman указали на практичну и вредносну компоненту Уговора о сарадњи која се налази у функцији реaлизације програма стручних пракси и прaћења рада студената у оквиру студијског програма Мастер-право и информационе технологије, и утврдили друге облике сарадње.