САСТАНАК РУКОВОДСТВА ФАКУЛТЕТА СА КООРДИНАТОРИМА ЗА ERASMUS+ ПРОГРАМ МОБИЛНОСТИ


Дана, 30.08.2022. године руководство Правног факултета у Нишу одржало је састанак са проф. др Ивицом Манићем, Институционалним координатором за ERASMUS+ програм мобилности, проф. др Сејдефом Џафче, Деканом Факултета за право и политичке науке (Скопље, Република Северна Македонија) и проф. др Љубицом Кардалеском, Деканом Факултета за примењене стране језике (Скопље, Република Северна Македонија), на којем су разматране могућности будуће сарадње у оквиру програма за мобилност студената, наставника и ненанставног особља.

18maj2022 001

 

18maj2022 001