РАСПОРЕД ZOOM КОНСУЛТАЦИЈА

 
РАСПОРЕД ZOOM КОНСУЛТАЦИЈА
 ПРЕДМЕТ  1.  ТЕРМИН  2. ТЕРМИН
Ауторско право и право индустријске својине 16.12.2022. / 19-20ч
https://us06web.zoom.us/j/82713178009?pwd=UE5pb2d5d1JOWG1QQzJWb2RsSXhWUT09
23.12. 2022. / 19-20ч
Грађанско процесно право
13.12. 2022. / 17-18ч
27.12. 2022. / 16:30-17:30ч
Јавне финансије и финансијско право
16.12. 2022. / 18-19ч
23.12. 2022. / 18-19ч
https://us06web.zoom.us/j/86520028646?pwd=Kys0OFZZajNVd09iaTNjd0pjREtSQT09 
Кривично право
16.12. 2022. / 18-19ч
20.12. 2022. / 18-19ч
Кривично процесно право, Кривично процесно право са криминалистиком
15.12. 2022. / 18-19ч
22.12. 2022. / 18-19ч
Криминологија, Криминологија са пенологијом, Пенологија
16.12. 2022. / 18-19ч
23.12. 2022. / 18-19ч
Међународно јавно право 15.12. 2022. / 17-18ч
https://us06web.zoom.us/j/88548889485?pwd=SExkek9ibEpwdzdFSm1PT1BIRHdydz09
22.12. 2022. / 17-18ч
https://us06web.zoom.us/j/85880818330?pwd=VkNnNVloQ0cvWjc3V2IxZ2VIbHBvZz09
Међународно приватно право
14.12. 2022. / 15-16ч
25.12. 2022. / 10-11ч
Међународно трговинско право
22.12. 2022. / 15-16ч
26.12. 2022. / 15-16ч
Наследно право 23.12. 2022. / 18-19ч
https://us06web.zoom.us/j/86123854995?pwd=alkrQzZVU2JFTXhaNDhubU9IdU5QZz09
20.01. 2023. / 18-19ч
https://us06web.zoom.us/j/84860016582?pwd=SGhWamgvbHhQbWZKM1dlbjhxdTFWQT09
Облигационо право
21.12. 2022. / 18-19ч
11.01.2023. / 18-19ч
Основи права ЕУ
15.12. 2022. / 16-17ч
22.01.2023. / 16-17ч
Политички систем
23.12. 2022. / 18-19ч
20.01.2023. / 18-19ч
Трговинско право
23.12. 2022. / 18-19ч
20.01.2023. / 18-19ч
Увод у грађанско право и Стварно право
16.12. 2022. / 18-19ч
23.12.2022. / 18-19ч