КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НАСТАВНИКА И НЕНАСТАВНOГ ОСОБЉА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА ПАРТНЕРСКИХ ЗЕМАЉА - ПРОГРАМ КА107

Обавештавамо Вас да је Универзитет у Нишу, у оквиру програма мобилности Erazmus+ KA107 (International Credit Mobility - ICM), објавио конкурс за финансирану мобилност наставног и ненаставног особља на партнерским
универзитетима у Молдавији и Алжиру у току летњег семестра 2022/23. године. Конкурс је објављен на веб страници Универзитета
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/19-01-2023,
а рок за пријаву је 3. март 2023. године.