СУДСКА ПРАКСА - ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА НИШ

Сви студенти који желе да обављају праксу у Полицијској управи Ниш могу се јавити сужби за ст. питања до 20.07.2017.г. ради узимања упитника.