2. ТЕСТ - НАСЛЕДНО ПРАВО ЗА 1. ГРУПУ СТУДЕНАТА

Други тест из предмета НАСЛЕДНО ПРАВО, за 1. групус тудената 3. године ОАС права одржаће се 26. маја 2017. године од 13 часова.