ДРУГИ ТЕСТ ИЗ НАСЛЕДНОГ ПРАВА

Студенти који предавања слушају код доц. др Новака Крстића полагаће други тест из Наследног права у уторак, 23. маја 2017. године, у амфитеатру Правног факултета, са почетком у 13.45 часова.
Други тест обухвата материју нужног наслеђивања и ослобађајућег је карактера. Студенти који буду положили други тест стећи ће право да полажу колоквијум, који ће обухватити област завештајног наслеђивања.