КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - Доц. др Душица Миладиновић-Стефановић

Први термин практичне наставе из предмета Клиничко правничко образовање, за II групу, биће одржан у понедељак, 08.05.2017. године у 11 часова, у кабинету предметног наставника, доц. др Душице Миладиновић-Стефановић.