КЛИНИЧКО ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - Доц. др Дарко Димовски и Иван Илић

Први термин практичне наставе из предмета Клиничко правничко образовање, код доц. др Дарка Димовског и асистента Ивана Илића, за 1. и 5. групу – понедељак, 24. април, у 15 часова, у судници на петом спрату.