ПРЕДАВАЊА ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА

Предавања из Међународног јавног права до краја семестра биће држана истовремено за обе групе, и то понедељком са почетком у 9,00 часова.