КОНСУЛТАЦИЈЕ - Међ. јавно право и Основи права ЕУ

Јелена Михајловић (сарадник демонстратор) држи индивидуалне консултације из МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА и ОСНОВА ПРАВА ЕУ, средом и четвртком, у периоду од 14-15 часова, у кабинету бр. 26 на III спрату Факултета.