РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ТЕСТА ИЗ УСТАВНОГ ПРАВА

28. 03. 2017. у 9,00 У АМФИТЕАТРУ ПОЛАЖУ СТУДЕНТИ СА БРОЈЕВИМА ИНДЕКСА ОД 001/16 ДО 229/16.
28. 03. 2017. у 9,00 У САЛИ 2/1 ПОЛАЖУ СТУДЕНТИ СА БРОЈЕВИМА ИНДЕКСА ОД 230/16 ДО 323/16.
28. 03. 2017. У 10,30 У АМФИТЕАТРУ ПОЛАЖУ СТУДЕНТИ СА БРОЈЕВИМА ИНДЕКСА ОД 325/16 ДО 455/16 И 453/15.                                                                                                        

ПРАВО ПОЛАГАЊА ТЕСТА ИМАЈУ САМО ПРИЈАВЉЕНИ СТУДЕНТИ. СТУДЕНТИ СУ ДУЖНИ ДА СА СОБОМ ПОНЕСУ ИНДЕКС.