MEЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО - термини тестова и колоквијума

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ТЕСТОВА И КОЛОКВИЈУМА У ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ
 

Први тест – 30. март 2017.
Материја обухваћена тестом: од 1. до 26. испитног питања

Колоквијум (прва група за предавања) – 24. април 2017.
Колоквијум (друга група за предавања) – 27. април 2017.

Материја обухваћена колоквијумом: од 1. до 34. испитног питања

Други тест – 11. мај 2017.
Материја обухваћена тестом: од 35. до 52. испитног питања