ОСНОВИ ПРАВА ЕУ - термини тестова и колоквијума

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ТЕСТОВА И КОЛОКВИЈУМА У ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ
 
Први тест – 29. март 2017.
Материја обухваћена тестом: од 1. до 15. испитног питања
 
Колоквијум – 10. и 12. април 2017.
Материја обухваћена колоквијумом: од 1. до 23. испитног питања

Други тест – 10. мај 2017.
Материја обухваћена тестом: од 24. до 28. испитног питања