ВЕЖБЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА

Вежбе из Кривичног процесног права, на којима ће бити изведена симулација главног претреса, за обе групе, биће одржане у четвртак, 12.01. у сали 6/1, са почетком од 12 сати.