РАСПОРЕД З АКОЛОКВИЈУМ ИЗ КРИВИЧНОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА

Студенти са бројем индекса 001-200/08-14 петак, 02.12.2016. године од 8 сати, сала 6/1.
Студенти са бројем индекса од 201/08-14 и петоцифрени бројеви индекса, петак, 02.12.2016. године од 13 сати, сала 6/1.