Увод у грађанско право и Стварно право - ГРУПЕ ЗА ВЕЖБЕ

Студенти друге године ће од 01. новембра 2016. г. наставу на вежбама из предмета Увод у грађанско право и Стварно право пратити подељени у четири групе, на следећи начин:

I и II група су студенти са парним бројем индекса и ове две групе ће имати часове вежби у терминима од 14 и 15 часова.

III и IV група су студенти са непарним бројем индекса и ове две групе ће имати часове вежби у терминима од 16 и 17 часова.