Вежбе из предмета Кривично право

Вежбе из предмета Кривично право почеће од следеће недеље, након што обе групе студената одслушају предавања.