УПИСИВАЊЕ ИСПРАВЉЕНИХ СТРУЧНИХ ПРАКСИ - КРИВИЧНО ПРАВО

РЕЗУЛТАТИ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ПРАВА - Проф. др Драган Јовашевић потписиваће прихваћене стручне праксе дана 17.10.2016. у периоду од 8:30 до 9 часова у кабинету бр. 18 на 3. спрату. Лично присуство студента није неопходно.