Увод у грађанско право и Стварно право - вежбе

Уводни часови вежби из предмета Увод у грађанско право и Стварно право одржаће се :
од 14 часова за I, II и III групу
од 15 часова  за IV, V и VI групу
у сали 2/1