УПИСИВАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ - Проф. др Мирослав Лазић

Дана 11.10.  и 18.10. 2016. године од 12.45 до 13:30 часова, проф. др Мирослав Лазић, у свом кабинету уписиваће у индекс „прихваћене“ стручне праксе.