УПИС РЕЗУЛТАТА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ - Проф. др Предраг Димитријевић

Дана 08.10. 2016. године, од 9.00 часова, проф. др Предраг Димитријевић, у сали 2/1 уписиваће у индекс „прихваћене“ стручне праксе.