УПИС РЕЗУЛТАТА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ИЗ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА

Дана 05.10. 2016. године, од 10.30 часова, проф. др Дејан Јанићијевић , у кабинету бр. 9/3 уписиваће у индекс „прихваћене“ стручне праксе