УПИС РЕЗУЛТАТА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ - Доц. др Дејан Вучетић

Дана 04.10. 2016. године, од 11.00 часова, доц. др Дејан Вучетић, у кабинету бр. 13/4 уписиваће у индекс „прихваћене“ стручне праксе