УПИС РЕЗУЛТАТА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ПРАВА

УПИСИВАЊЕ ПРАКСЕ 05.10.2016. ГОДИНЕ У 10 САТИ У КАБИНЕТУ ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА.

доц. др Душица Миладиновић-Стефановић