РЕЗУЛТАТИ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ПРАВА

РЕЗУЛТАТИ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ПРАВА - Проф. др Драган Јовашевић потписиваће прихваћене стручне праксе дана 21.09.2016. у периоду од 8 до 10 часова у кабинету бр. 18 на 3. спарту. Лично присуство студента није неопходно.