Обавештење о анкетирању студената

Анкетирање студената друге, треће и четврте године  о вредновању квалитета наставног процеса у летњем семестру шк. 2016/2017. године ( за предмете са прве, друге и треће године студија), спровешће се у периоду од 16. 10. до 30. 10. 2017. године током наставе.

За студенте који су у летњем семестру шк. 2016/2017. године слушали наставу из предмета на четвртој години студија анкетирање о квалитету наставног процеса биће спроведено електронским путем у периоду од 12. 09. до 09. 10. 2017. године, преко студентског портала на сајту Факултета.