ГРУПЕ ЗА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБЕ ЗА 2., 3. и 4. ГОДИНУ


Студенти са непарним бројем индекса распоређени су у ПРВУ ГРУПУ за предавања а студенти са парним бројем индекса у ДРУГУ ГРУПУ за предавања.
Групе за вежбе биће накнадно одређене након што се заврши упис свих студената.