КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - распоред група за вежбе


Распоред група за вежбе из Кривичног процесног права:

I група од 001 до 200/15, четвртком од 15h
II група од 201/2015 и претходне генерације, четвртком од 17h.